Prosjekter

Trygg før 3 er et forskningsprosjekt som Løken barnehage deltok i 2018/ 2019. i år viderefører vi prosjektet om jobber videre med det i hele barnehagen. Hovedfokus her er hvordan de voksne opplever, snakker med og møter barna. Gjensidig respekt, sensitive voksne og være bevist barnas mulighet for læring er noen av de viktige faktorer her.