Satsningsområder

Oppstart, drift og samkjøring av barnehagen

Vi har vokst fra å være en liten 4 avdelinger til en stor enhet med 10 avdelinger ( 9 er åpnet foreløbig ) Dette barnehageåret vil oppstart, drift og samkjøring av barnehagen være et hoved satsningsområde. Alle barn, ansatte og foreldre skal kjenne trygghet og tilhørighet i barnehagen.

 

Mangfold og språkutvikling

Språkstimulering er en av barnehagens viktige oppgaver, barna skal møte og være del av et rikt og variert språkmiljø.

Språklig kompetanse er avgjørende for å kunne kommunisere med andre, delta i lek og ha medinnflytelse i hverdagen.

Vi er en flerkulturell barnehage og har et høyt fokus på mangfold og språk. 

 

Livsglede barnehage

I samarbeid med avdeling for helse og omsorg planlegger og utarbeider vi et  konsept for møter mellom ung og gammel. Vi vil bli en «Livsgledebarnehage», som handler om å skape gode opplevelser gjennom felles aktiviteter for barn og  beboere.