Vår visjon

Løkenåsen barnehage – et godt sted å være!

Løkenåsen barnehage er et godt sted å være for barn, foreldre, ansatte og etter hvert beboere i omsorgsboligene som ligger vegg i vegg.

Alle barn er trygge, de blir sett og hørt og får lov til å være med å bestemme. De ansatte tilrettelegger leken på barnas premisser. Det innebærer blant annet et rikt språkmiljø

Foreldre skal være trygge på at akkurat deres barn blir sett og hørt. De ansatte er på alle måter tilstedeværende og gode på å gi informasjon.

De ansatte bruker god tid til å bli kjent med hverandre, bygget og uteområdet. De ansatte er gode forbilder for barna, de hjelper hverandre og er fleksible og løsningsorienterte

Beboere i omsorgsboligene – Før innflytting av beboere vil vi være en «livsgledebarnehage». Det innebærer at barna i barnehagen deltar sammen med beboere på ulike aktiviteter