Åpen kveld i videregående skole

Elevene i 10. kl. har fått mulighet til å besøke to videregående skoler i skoletida. Eleven må selv dekke kostnader forbundet med reise da dette er et tilbud og ikke obligatorisk.  Alternativet er å være på skolen.

Lørenskog vgs. har «Åpen kveld» torsdag 10.01., kl. 18.00-20.00, se skolens hjemmeside (www.lorenskog.vgs.no )!

Mailand vgs. har «Åpen kveld» torsdag 17.01., kl. 18.30-20.00, se skolens hjemmeside (www.mailand.vgs.no )!

Lillestrøm vgs. har «Åpen kveld» tirsdag 08.01., kl. 18.30, se skolens hjemmeside (www.lillestrom.vgs.no )!

Skedsmo vgs. har «Åpen kveld» torsdag 17.01., kl. 18.00-20.30, se skolens hjemmeside (www.skedsmo.vgs.no )!

Strømmen vgs. har «Åpen skole» torsdag 17.01., kl. 12.00-18.00, se skolens hjemmeside (www.strommen.vgs.no )!

Sørumsand vgs. har «Åpen kveld» onsdag 16.01., kl. 18.00-20.30, se skolens hjemmeside (www.sorumsand.vgs.no )!

Hvam vgs. har «Åpen kveld» torsdag 24.01, kl. 18.00-20.00, se skolens hjemmeside (www.hvam.vgs.no )!