Foreldre-/elevkonferanser om søknad til videregående skole

Følgende tider er lagt ut til foreldre-/elevkonferanser:

 

Tirsdag 28.1. kl. 16.30 – 18.00

Tirsdag 4.2. kl. 16.30 – 18.00

Onsdag 5.2. kl. 16.30-18.00

 

Vi setter av en halv time per konferanse. Ring skolens kontor og gjør avtale om tid. Husk å oppgi elevnavn og klasse.

Viser det seg å være behov for det, vil vi sette opp flere timer.

 

Hilsen rådgiverne Marianne og Brit