Foreldremøter høsten 2021

8. trinn

Tirsdag 31.8. kl. 18.00 i Samlingssalen (Løkenåsen skole)

9. og 10. trinn

Tirsdag 7.9. kl. 18.00 i Samlingssalen (Løkenåsen skole)

 

Vel møtt!