Informasjonsmøte for minoritetsspråklige

Veiledningssenteret Romerike arrangerer et informasjonsmøte for minoritetsspråklige foresatte og elever med tolkebehov på Nedre Romerike.

Mandag 21.oktober 2019 fra kl. 18:00 til 20:00 på Røde Kors-huset i Lillestrøm

 

På møtet vil foresatte og elever få informasjon om videregående opplæring og utdanningsmuligheter.

 

Påmelding til Løkenåsen skole seinest torsdag 26. september! Husk å melde fra på hvilket språk dere ønsker tolk!