Signering av utlån av iPad

Gå inn på menyen Satsingsområder og iPad 1:1 for å lese hvordan dere signerer. Der finner dere også link til den digitale signeringen.

Da håper vi alle kan få signert for utlånet av iPad i løpet av neste uke, uke 35

 

Lenke til signering:
https://www.lorenskog.kommune.no/tjenester/skole-og-utdanning/grunnskoleopplaring/digital-skole/nettbrett/avtale-om-utlan-av-nettbrett-digital-signering/