Skoletidsplanen for 2019-2020

Her finner du skoleruta for 2019/2020 med oversikt over skolens ferier osv.