Ungdata 2019

I 2019 gjennomføres ungdataundersøkelsen i Lørenskog kommune blant elever i 8.-10. klasse. Undersøkelsen gjennomføres i løpet av uke 9 og 10 (etter vinterferien). Informasjon er sendt som vedlegg i mail til alle foresatte. Ta kontakt med skolen dersom du ikke har mottatt denne informasjonen eller har spørsmål ang. undersøkelsen.