Vel møtt til nytt skoleår!

Første skoledag er tirsdag 17. august.

9. og 10. trinn møter kl. 9.00 (utenfor klassepaviljongene)

8. trinn og innføringsklassen møter kl. 9.30 (ute i skolegården)

 

Vel møtt!