Vigilo - oppdater kontaktinformasjon

Da er alle foreldremøter for høsten gjennomført. Det ble informert om at det nå er Vigilo som er verktøyet for kommunikasjon mellom skole og hjem. Det er fint om dere bruker fraværsmelding når dere skal sende melding om fravær og bruker vanlig melding når dere ønsker å få tak i oss i andre saker. Husk å ikke skrive sensitiv informasjon i meldinger dere sender på Vigilo. 

Fint om alle sjekker kontaktopplysningene sine i Vigilo, disse er hentet fra Kontakt og reservasjonsregisteret så hvis det er noe som må rette opp ber vi dere logge dere inn på Kontakt og reservasjonsregisteret og endre det der. Link til denne siden finner du her >>