Hendelseskalender

27.08.2019, 14.00 - 16.00

Møte i eldrerådet den 27.08.2019

Hendelse - Lørenskog hus

27.08.2019, 16.00 - 19.00

Møte i råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne den 27.08.2019

Hendelse - Lørenskog rådhus

27.08.2019, 18.00 - 21.00

Møte i klima-, økologi- og samferdselsutvalget den 27.08.2019

Hendelse - Lørenskog rådhus