Hendelseskalender

20.06.2018, 18:00 - 22:00

Møte i kommunestyret

Hendelse - Lørenskog rådhus

28.08.2018, 14:00 - 16:00

Møte i eldrerådet

Hendelse - Lørenskog hus

28.08.2018, 16:00 - 19:00

Møte i råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Hendelse - Lørenskog rådhus