Bibliotek

Bibliotekar: Anita Kvamme

lokenasen-bibliotek@lorenskog.kommue.no

Klikk for stort bildebibliotek

Tilstede:    

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
 

kl. 08:00-15:30 
kl. 08:00-14:00 
kl. 08:00-16:00 
kl. 08:00-15:30

kl. 08:00-14:30

 

Endringer se oppslag på dørene

 

Bibliotekets rolle er å være støttespiller for elevenes læringsarbeid, både formelt og i det sosiale. Det er et verktøy for innhenting av informasjon og en sentral del av skolens læringsmiljø. Å finne, bruke og vurdere informasjon er viktige stikkord i læreplanene. Større tilgang til informasjon innebærer også krav til analyse, kildekritikk og kvalitetsvurdering.

Biblioteket er et arbeidssted med mulighet for individuelt arbeid, gruppearbeid, prosjektarbeid og lesing av skjønnlitteratur. Her finner du fag- og skjønnlitteratur, lydbøker, leksikon, oppslagsverk, noen tidsskrifter m.m. Det er 3 PC’er som kan benyttes til å søke informasjon på internett.  Vi har biblioteksystemet Bibliofil og kan søke i vår katalog (websøk) og i andre bibliotek i Akershus (samsøk). Vi kan låne inn fra andre bibliotek.

  

Alt som du tar med deg ut av biblioteket til andre rom på skolen skal du registrere som utlån på deg selv. Brukernavnet består av tall og du finner en oversikt i permen ved siden av utlåns-PC’en. Passordet er det du benytter ellers på pc’ene.

 

Du er ansvarlig for det du låner! Bøker og annet materiale du bruker i ditt skolearbeid må du levere raskt tilbake, da andre også kan ha behov for det.