Bibliotek

Bibliotekar: Anita Kvamme

lokenasen-bibliotek@lorenskog.kommue.no

Skolens biblioteksside

bibliotek

Tilstede:    

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
 

kl. 08:00-15:30 
kl. 08:00-14:00 
kl. 08:00-15:30 
kl. 08:00-15:30

kl. 08:00-14:30

 

Endringer se oppslag på dørene

 

Bibliotekets skal være en støtte for elevenes læring, både formelt og sosialt. Det er en  sentral del av skolens læringsmiljø og skal gi elevene hjelp til å  finne, bruke og vurdere informasjon fra ulike kilder.

Biblioteket er et arbeidssted for individuelt arbeid, gruppearbeid, prosjektarbeid, informasjonssøking i fysiske og digitale kilder og lesing av skjønn- og faglitteratur.  Vi har norske og engelske bøker i ulike sjangre og på ulike brukernivå, dessuten kan du låne aviser, tidsskrifter, spill, film, lydbøker og noe teknisk utstyr. Dersom du trenger en bok vi ikke har selv, låner vi den inn fra andre bibliotek. Det er selvbetjent utlån/innlevering og du kan søke etter bøker i bibliotekets katalog og be om at de blir satt av til deg.

Husk å følge utlånsreglene, slik at så mange som mulig får tilgang til bibliotekets materiale!