Helsesøster

Helsesøster : Malin Drotninghaug
Telefon: 67 93 44 99 /916 98 601
E-post: maldro@lorenskog.kommune.no

Til stede:
Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl 08:30 - 15:00

Skolehelsetjenesten er tilgjengelig for alle elevene ved skolen, og skal ivareta elevenes fysiske og psykiske helse samt trivsel på skolen og hjemme. 

Gjennom helseopplysning, vaksinering og tiltak i forhold til enkeltelever og grupper, ønsker vi å sikre god helse, trygghet og trivsel for elevene.

Tilbud til elevene i de forskjellige klassetrinn:
 

8. trinn

  • Klasseundervisning om psykisk helse.
  • Et egenmeldingsskjema fylles ut av eleven i samarbeid med foresatte angående elevens helsetilstand.
  • Kontroll av vekt og høydemåling. Oppfølging etter fastsatte kriterier.
  • Individuell oppfølging av elever etter ønske og behov.

9. trinn

  • Undervisning i samarbeid med trinnets lærere. Tema er samliv og seksualitet.
  • Individuell oppfølging av elever etter ønske og behov.

10. trinn

  • Vaksinering: Difteri, kikhoste, stivkrampe, polio (en vaksine)
  • Undervisning med tema samliv og seksualitet.
  • Individuell oppfølging av elever.

  


Både elever og foreldre kan ta kontakt med helsesøster, jeg er lettest å nå per sms eller e-post.