Rådgiver

Rådgivere:

Brit Aarhus  - bar@lorenskog.kommune.no
Marianne Fekete  - marfek@lorenskog.kommune.no

Ta gjerne kontakt med oss på Facebook  Rådgiver Løkenåsen


Aktuelle saker

ny ind9 - Klikk for stort bilde

 

Informasjon om endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 22 og forskrift til privatskoleloven kapittel 7 – ”Retten til nødvendig rådgiving”

Lenker til alle videregående skoler i Akershus>>

 

Når

Hva

Hvem

2017

   
29. aug. Rådgiverne har kort presentasjon på foreldremøte på 8. trinn 8. trinn
5. sept. Felles foreldremøte 10. trinn – kort orientering om videregående opplæring 10. trinn
Sept./okt.
26.10. 18:00-20:00, med påmelding til skolen innen 21.9.
Eget informasjonsmøte om vgs. for minoritetsspråklige foresatte på Veiledningssenteret på Lillestrøm på kveldstid. (Invitasjon fås på diverse språk ved henvendelse til kontaktlærer, rådgiver eller på Fronter.) 10. trinn,
min.språk-lige
Uke 49 Éndagskurs på Lørenskog eller Mailand videregående skole
Elevene kan velge ett kurs!
10. trinn
Sep.-des. Gruppesamtaler/individuelle samtaler med rådgiver 10. trinn
Nov./des. Foreldremøte 10. trinn om videregående opplæring. Følg med på skolens hjemmeside! Egen invitasjon sendes i «ranselpost».
Tips til foreldre om hvordan dere kan hjelpe deres egne barn i valg av videre utdanning: https://utdanning.no/foreldre
10. trinn
30. nov. Utdanningstorg i Lillestrøm Varemesse – for 9. og 10. klasse
NB! Obligatorisk for 10. klassene torsdag 30. kl. 17-19.
Vi oppfordrer foresatte til å komme!
9./10. trinn
Åpen også for foresatte
2018    
Jan.-feb. Individuelle samtaler med rådgiver 10. trinn
Uke 3 Åpen skole i videregående skoler på Nedre Romerike, både på dag- og kveldstid 10. trinn
Januar Utdanningsmesse (“Ta utdanning”) i Lillestrøm Varemesse – på ettermiddagen fram til kl. 18.00 for de som ønsker å gå. Alle
Jan/febr Foreldrekonferanser om søknad til videregående skole – på kveldstid. Invitasjon kommer. Følg også med på Fronter 10. trinn
1.2. * Søknadsfrist for særskilt inntak (inntak etter sakkyndig vurdering)
* Søknadsfrist for elever som søker spesielle linjer for minoritetsspråklige (innføringsklasse i vgs + studiespes. for minoritetsspråklige)
10. trinn
1.3. *Søknadsfrist for ordinært inntak til videregående skole
*Frist for innsendelse av informasjon om tidligere spesialundervisning.
10. trinn

Nyttige nettsteder

hoved – på denne siden finner du over 500 yrkesbeskrivelser med informasjon om lønn, jobbmuligheter, personlige egenskaper og utdanningsløp. Du finner også en komplett oversikt over utdanningstilbud, interessetester og sjekkliste over ting du bør tenke på før du velger utdanning og yrke.
 
ny ind4 - se under pekeren Utdanning
ny ind5 - Utdanningsdirektoratets presentasjon av videregående opplæring. Husk å velge Akershus fylke når dere søker i denne basen. Her ligger også en interessetest: "Test deg selv"

ny ind6

 - database der du søker til videregående skole.
ny ind8

- en side hvor du finner god informasjon om realfagsyrker, dvs. utdannelser der du bør like å jobbe med slikt som har å gjøre med matematikk, fysikk, kjemi eller biologi.

 
Frittvalg2  
ung - er det offentliges informasjonskanal for ungdom
opplereing - lenke til private videregående skoler
Fant du det du lette etter?