Rådgiver

Rådgivere:

Brit Aarhus  - bar@lorenskog.kommune.no
Marianne Fekete  - marfek@lorenskog.kommune.no

Ta gjerne kontakt med oss på Facebook  Rådgiver Løkenåsen


Aktuelle saker

Klikk for stort bilde

 

Informasjon om endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 22 og forskrift til privatskoleloven kapittel 7 – ”Retten til nødvendig rådgiving”

Når

Hva

Hvem

2019

 

 

Aug.

Rådgiverne har kort presentasjon på foreldremøte på 8. trinn

8. trinn

Sept..

Felles foreldremøte 10. trinn – kort orientering om videregående opplæring

10. trinn

Sept./okt.
kl. 18:00-20:00, med påmelding til skolen

Eget informasjonsmøte om vgs. for minoritetsspråklige foresatte på Veiledningssenteret på Lillestrøm på kveldstid. (Invitasjon fås på diverse språk ved henvendelse til kontaktlærer, rådgiver eller på Fronter.)

10. trinn,
min.språklige

Sep.-des.

Gruppesamtaler/individuelle samtaler med rådgiver

10. trinn

12. nov.

Foreldremøte 10. trinn om videregående opplæring. Følg med på skolens hjemmeside! Egen invitasjon sendes i «ranselpost».
Tips til foreldre om hvordan dere kan hjelpe deres egne barn i valg av videre utdanning: https://utdanning.no/foreldre

 

20.-21. nov.

 

24. nov.

Utdanningstorg  – for 10. klasse på Varemessa på Lillestrøm. Obligatorisk for 10. klasse-elevene fra kl. 17-19 torsdag 21.11.

Påmeldingsfrist for praksiskurs

9./10. trinn
Åpen også for foresatte

9.trinn

Uke 48

Éndagskurs på Lørenskog eller Mailand videregående skole
Elevene kan velge ett kurs!

10. trinn

2020

 

 

Jan.-feb.

Individuelle samtaler med rådgiver

10. trinn

Uke 3

 

Uke 4-6

Åpen skole i videregående skoler på Nedre Romerike, både på dag- og kveldstid. Følg med på skolens hjemmeside. Der vil vi opplyse om kveldsmøter på de forskjellige videregående skolene.

Praksiskurs i vgs.

10. trinn

 

9.trinn

Januar

Utdanningsmesse (“Ta utdanning”) i Lillestrøm Varemesse – på ettermiddagen fram til kl. 18.00 for de som ønsker å gå.

Alle

Jan/febr

Foreldrekonferanser om søknad til videregående skole – på kveldstid. Invitasjon kommer. Se hjemmesiden.

10. trinn

 

 

Søknadsfrister:

1.februar:          -       søkere til inntak etter fortrinnsrett

                           -       søkere til inntak etter individuell behandling

                           -       minoritetsspråklige søkere som har kort botid i Norge

1.mars:              -       ordinær søknad

                           -       melding om behov for spesialundervisning

  

  

Nyttige nettsteder

Klikk for stort bilde – på denne siden finner du over 500 yrkesbeskrivelser med informasjon om lønn, jobbmuligheter, personlige egenskaper og utdanningsløp. Du finner også en komplett oversikt over utdanningstilbud, interessetester og sjekkliste over ting du bør tenke på før du velger utdanning og yrke.
 
Klikk for stort bilde - se under pekeren Utdanning
Klikk for stort bilde - Utdanningsdirektoratets presentasjon av videregående opplæring. Husk å velge Akershus fylke når dere søker i denne basen. Her ligger også en interessetest: "Test deg selv"

Klikk for stort bilde

 - database der du søker til videregående skole.
Klikk for stort bilde

- en side hvor du finner god informasjon om realfagsyrker, dvs. utdannelser der du bør like å jobbe med slikt som har å gjøre med matematikk, fysikk, kjemi eller biologi.

Klikk for stort bilde  
Klikk for stort bilde  
Klikk for stort bilde - er det offentliges informasjonskanal for ungdom
Klikk for stort bilde - lenke til private videregående skoler