Rådgiver

Rådgivere:

Brit Aarhus  - bar@lorenskog.kommune.no
Marianne Fekete  - marfek@lorenskog.kommune.no

Ta gjerne kontakt med oss på Facebook  Rådgiver Løkenåsen


Aktuelle saker

Klikk for stort bilde

 

Informasjon om endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 22 og forskrift til privatskoleloven kapittel 7 – ”Retten til nødvendig rådgiving”

 

Når

Hva

Hvem

2018

   

28. aug.

Rådgiverne har kort presentasjon på foreldremøte på 8. trinn

8. trinn

4. sept.

Felles foreldremøte 10. trinn – kort orientering om videregående opplæring

10. trinn

Sept./okt.
11.10.
kl. 18:00-20:00, med påmelding til skolen innen 14.9.

Eget informasjonsmøte om vgs. for minoritetsspråklige foresatte på Veiledningssenteret på Lillestrøm på kveldstid. (Invitasjon fås på diverse språk ved henvendelse til kontaktlærer, rådgiver eller på Fronter.)

10. trinn,
min.språklige

Sep.-des.

Gruppesamtaler/individuelle samtaler med rådgiver

10. trinn

24. okt.

Utdanningstorg  – for 10. klasse på X Meeting Point Norway, Hellerudsletta. Det er samtidig norgesmesterskap i yrkesfag for lærlinger.
NB! Obligatorisk for 10. klassene onsdag 24.oktober kl. 12-15
Vi oppfordrer foresatte til å komme på ettermiddagstid! Åpent til kl. 18 tirsdag 23. – onsdag 24.10.

9./10. trinn
Åpen også for foresatte

Uke 49

Éndagskurs på Lørenskog eller Mailand videregående skole
Elevene kan velge ett kurs!

10. trinn

4. des.

Foreldremøte 10. trinn om videregående opplæring. Følg med på skolens hjemmeside! Egen invitasjon sendes i «ranselpost».
Tips til foreldre om hvordan dere kan hjelpe deres egne barn i valg av videre utdanning: https://utdanning.no/foreldre

10. trinn

2019

   

Jan.-feb.

Individuelle samtaler med rådgiver

10. trinn

Uke 3

Åpen skole i videregående skoler på Nedre Romerike, både på dag- og kveldstid

10. trinn

Januar

Utdanningsmesse (“Ta utdanning”) i Lillestrøm Varemesse – på ettermiddagen fram til kl. 18.00 for de som ønsker å gå.

Alle

Jan/febr

Foreldrekonferanser om søknad til videregående skole – på kveldstid. Invitasjon kommer. Se hjemmesiden.

10. trinn

1.2.

* Søknadsfrist for særskilt inntak (inntak etter sakkyndig vurdering)
* Søknadsfrist for elever som søker spesielle linjer for minoritetsspråklige (innføringsklasse i vgs + studiespes. for minoritetsspråklige)

10. trinn

1.3.

*Søknadsfrist for ordinært inntak til videregående skole
*Frist for innsendelse av informasjon om tidligere spesialundervisning.

10. trinn

Nyttige nettsteder

Klikk for stort bilde – på denne siden finner du over 500 yrkesbeskrivelser med informasjon om lønn, jobbmuligheter, personlige egenskaper og utdanningsløp. Du finner også en komplett oversikt over utdanningstilbud, interessetester og sjekkliste over ting du bør tenke på før du velger utdanning og yrke.
 
Klikk for stort bilde - se under pekeren Utdanning
Klikk for stort bilde - Utdanningsdirektoratets presentasjon av videregående opplæring. Husk å velge Akershus fylke når dere søker i denne basen. Her ligger også en interessetest: "Test deg selv"

Klikk for stort bilde

 - database der du søker til videregående skole.
Klikk for stort bilde

- en side hvor du finner god informasjon om realfagsyrker, dvs. utdannelser der du bør like å jobbe med slikt som har å gjøre med matematikk, fysikk, kjemi eller biologi.

Klikk for stort bilde  
Klikk for stort bilde  
Klikk for stort bilde - er det offentliges informasjonskanal for ungdom
Klikk for stort bilde - lenke til private videregående skoler