Rådgiver

Rådgivere:

Marianne Fekete  - marfek@lorenskog.kommune.no
Sondre Øiamo - sonoei@lorenskog.kommune.no

Ta gjerne kontakt med oss på Facebook  Rådgiver Løkenåsen


Aktuelle saker

 

Presentasjonene fra foreldremøtet om videregående opplæring og søknad til vgs. 12.1.21:

Brits presentasjon om søknadsprosess mm.  Presentasjon >> (PDF, 353 kB)

Mariannes presentasjon om videregående utdanningsprogram mm. Ditt valg >> (PDF, 903 kB)

 

Informasjon om endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 22 og forskrift til privatskoleloven kapittel 7 – ”Retten til nødvendig rådgiving”

 

Søknadsfrister:

1.februar:          -       søkere til inntak etter fortrinnsrett

                           -       søkere til inntak etter individuell behandling

                           -       minoritetsspråklige søkere som har kort botid i Norge

1.mars:              -       ordinær søknad

                           -       melding om behov for spesialundervisning

 

Når

Hva

Hvem

2020

Rådgiverne har faget Utdanningsvalg i alle 10. klassene én time per uke.

 

Sept..

Felles foreldremøte 10. trinn – rådgivers presentasjon utgikk pga korona

10. trinn

Sept./okt.
 

Eget informasjonsmøte om vgs. for minoritetsspråklige foresatte på Veiledningssenteret på Lillestrøm på kveldstid. (Invitasjon fås på diverse språk ved henvendelse til kontaktlærer, rådgiver eller på Fronter.) – usikkert om dette blir avholdt

10. trinn,
min.språklige

Sep.-des.

Gruppesamtaler/individuelle samtaler med rådgiver

10. trinn

12. nov.

Foreldremøte 10. trinn om videregående opplæring. Vi prøver å få til dette møtet, men må antakelig dele det i to el. flere møter. Invitasjon m/påmelding vil bli sendt ut.
Tips til foreldre om hvordan dere kan hjelpe deres egne barn i valg av videre utdanning: https://utdanning.no/foreldre

 

20.-21. nov.

Utdanningstorg – for 10. klasse  - utgår

9./10. trinn

Uke 48

Éndagskurs på Lørenskog eller Mailand videregående skole
- utgår antakelig

10. trinn

Des.-jan.

Elevene mottar pinkoder til MinID fra DIFI. Denne må de spare på fordi den skal brukes når de søker til videregående skole!

 

2021

 

 

Jan.-feb.

Individuelle samtaler - for elevene - med rådgiver

10. trinn

Uke 3

Åpen skole i videregående skoler på Nedre Romerike, både på dag- og kveldstid. Følg med på skolens hjemmeside. Der vil vi opplyse om kveldsmøter på de forskjellige videregående skolene. - usikkert

10. trinn

Jan/febr

Foreldrekonferanser om søknad til videregående skole – på kveldstid. Invitasjon kommer. Se hjemmesiden.

Rådgiverne vil hjelpe elevene med søknad til videregående skole!

10. trinn

 

  

Nyttige nettsteder

hoved – på denne siden finner du over 500 yrkesbeskrivelser med informasjon om lønn, jobbmuligheter, personlige egenskaper og utdanningsløp. Du finner også en komplett oversikt over utdanningstilbud, interessetester og sjekkliste over ting du bør tenke på før du velger utdanning og yrke.
 
ny ind4 - se under pekeren Utdanning
ny ind5 - Utdanningsdirektoratets presentasjon av videregående opplæring. Husk å velge Akershus fylke når dere søker i denne basen. Her ligger også en interessetest: "Test deg selv"

ny ind6

 - database der du søker til videregående skole.
ny ind8

- en side hvor du finner god informasjon om realfagsyrker, dvs. utdannelser der du bør like å jobbe med slikt som har å gjøre med matematikk, fysikk, kjemi eller biologi.

 
Frittvalg2  
ung - er det offentliges informasjonskanal for ungdom
opplereing - lenke til private videregående skoler