Kontaktinformasjon

Løkenåsen skole

Nordlifaret 41

1473 Lørenskog

Telefon: 67 49 50 17

Epost: lokenasen.skole@lorenskog.kommune.no