Samarbeidsutvalget

  • Fra FAU velges to foreldrerepresentanter med vararepresentanter

  • To elevrepresentanter

  • Tre personalrepresentanter, hvorav to velges blant lærere og en blant annet personale

  • Rektor

  • En politisk representant oppnevnt av Oppvekst- og utdanning

Retningslinjer for samarbeidsutvalg og skolemiljøutvalg ble vedtatt i kommunestyret i sak 061/13. Retningslinjene trådte i kraft 1. august 2013.

Retningslinjer for samarbeidsutvalg ved kommunale grunnskoler i Lørenskog kommune