Den gode timen

I 2015/16 reviderte vi skolens visjon og pedagogiske plattform. Våren 2016 var elevene og personalet involvert i arbeidet med skolens standard for "Den gode timen". 

"Den gode timen" inneholder de viktigste elementene i læringsfremmende undervisning og klasseledelse. Vi er opptatt av at alle elevene og alle som jobber på Løkenåsen skal kjenne til og kjenne igjen mange av disse elementene hver dag i alle klasserom. Gode pedagogiske prinsipper og evidensbasert læring ligger til grunn for utviklingen av dokumentet.