Nettbrett 1:1

Informasjon om nettbrett 1:1


Det er besluttet at Løkenåsen skole skal innføre nettbrett 1:1 fra februar 2018. Dette er en del av kommunens arbeid mot å bli mer digitalisert. Fra februar 2018 vil alle elever på skolen disponere hvert sitt nettbrett som de skal bruke i opplæringen. Nettbrettene vil bli delt ut i løpet av uke 5. 

Nettbrettene er et pedagogisk verktøy i skolehverdagen for lærere og elever.  Basert på erfaringer fra andre skoler og kommuner forventer vi at bruk at nettbrett 1:1 bl.a. vil gi utbytte på følgende måter: 

•    Større variasjon og bedre tilpasset opplæring
•    Raskere og mer umiddelbar respons fra lærere og medelever på arbeider og oppgaver. Vi vet at elever er mest mottakelig for innspill og korrigeringer underveis i en arbeidsprosess 
•    Enklere tilgang og mer oversiktlig struktur for den enkelte 

Før elevene får utdelt sine nettbrett må både elever og foreldre ha gjort seg kjent med følgende dokumenter:

•    Foreldreveiledning for nettbrett 
•    Kjøreregler for nettbrett 
•    Erstatningsansvar
•    Utlånsavtale 

Disse dokumentene vil bli lagt ut på skolens hjemmeside i god tid før utdelingen av nettbrett. Informasjon om når dokumentene legges ut og hvordan signere utlånsavtalen vil bli sendt på epost. 

Vi vil gi mer informasjon og vise hvordan vi bruker nettbrettene på foreldremøte i uke 6. Innkalling til foreldremøte kommer i januar 2018.

Vi ser fram til implementeringen av nettbrett 1:1. Ta gjerne kontakt dersom dere har spørsmål.


Med hilsen
Løkenåsen skole