PALS

Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling (PALS)

I skolens arbeid med godt læringsmiljø (jf. Utviklingsplanens 2. hovedsatsingsområde: Inkludering) har elever og ansatte arbeidet ut dokumentet "Felles forventninger". Dokumentet synliggjør verdiene respekt, omsorg og ansvar og hva verdiene konkret betyr for hvordan vi er sammen for at alle skal oppleve et trygt og godt skolemiljø. Dokumentet er hengt opp på alle arenaer, og i tillegg til spesifikke forventninger knyttet til arenaene, så er felles forventninger for alle arenaer også synliggjort.