Kontaktinformasjon

Byggesak seksjonen Hasselveien 6 Postboks 304
1471 Lørenskog
E-post : byggesak@lorenskog.kommune.no
Telefon
: 67 93 42 50

 
 
padlock