Aktuelt

Ny løsning for søknad på SFO er klar!

For barn som skal begynne i 1. klasse og andre som skal begynne på skole i Lørenskog kommune fra høsten 2021, må søknad om plass på SFO gjøres via Vigilo

Utdanningsdirektoratet (Udir) har kommet med nye anbefalinger om når man må være hjemme.

Fra og med 01.08.20 er det innført nytt betalingsreglement for SFO. 

Det er også nye rutiner for redusert foreldrebetaling.

 Torsdag 28.05.20 var kunnskapsminister Guri Melby på besøk på skolen vår. 

 

 

Regjeringen fastsatte 8. april endringer i bestemmelsene om foreldrebetaling i barnehage og SFO i tilknytning til situasjonen med korona.   
 

 

Mange barn og unge har spørsmål om koronaviruset. 

Fra skoleåret 2018/2019 har skolene i Lørenskog kommune gått over til å føre elevfravær direkte i skolens administrasjonssystem, IST Everyday. Foreldre kan nå få tilgang til denne modulen i systemet gjennom egen pålogging og ha kontroll over registrert fravær for egne barn. 

 

 

 

Fjellhamar fritidsklubb - Juniorklubben - tilbyr gratis aktiviteter onsdager og torsdager kl. 18.00 - 21.00. Det er et fritidstilbud i regi av Lørenskog kommune. 

Nå er ordensreglementet godkjent i kommunestyret - det ble endring i § 4 og § 7

Melkeprodukter for skoleåret 2019/ 2020

Vi har aktivert elektronisk pålogging på skjemaet Søknad om permisjon fra opplæring. Dette betyr at alle som fyller ut skjemaet må logge seg på med ID-porten (minID, bankID e.l.) Årsaken til dette er et pålegg fra juridisk seksjon i kommunen. For å være sikker på at søknaden kommer fra elevens foresatte og for eventuelt å kunne ansvarliggjøre foreldre ved f.eks. mye fravær, må skjemaet signeres. Navn og fødselsnummer på foresatt 1 i skjemaet blir hentet fra kontoen det logges på med og kan ikke endres av innsender. Slik sikrer vi oss at den personen som står som foresatt 1 er den som har fylt ut skjemaet.

 

Vi antar at de aller fleste personer med barn i skolealder har tilgang på minst en form for elektronisk ID i dag, men hvis det er noen som ikke har det, f.eks. hvis de nylig har kommet til Norge, har vi også laget en papirversjon av skjemaet som kan skrives ut og signeres for hånd. Dette skjemaet må da leveres fysisk til skolen slik som ble gjort før søknadsskjemaet ble elektronisk.

 

Papirversjonen av skjemaet ligger her: https://www.lorenskog.kommune.no/selvbetjening/handlers/skjema.ashx?skjemaid=93

Den elektroniske versjonen ligger på samme sted som før.