Bestilling av skolemelk fortløpende for skoleåret 2019/ 2020

Klikk for stort bilde

Melkeprodukter for skoleåret 2019/ 2020

TINE leverer melkeprodukter til skolene. Via nettstedet Skolelyst.no kan foresatte bestille til sine barn. 

Informasjonsbrev på norsk finner dere her.

You will find information in english here