Elevundersøkelsen 2019

Klikk for stort bilde 

 

 

Brukerundersøkelse for elever på 5.-7. trinn gjennomføres uke 46-48 i høst.

Utdanningsdirektoratet har bestemt at Elevundersøkelsen skal gjennomføres for 7. trinn. Luhr skole har bestemt at også 5. og 6. trinn skal gjennomføre den i høst. 

Formålet med Utdanningsdirektoratets brukerundersøkelser er at elever skal få si sin mening om læring og trivsel på skolen. Samtidig får skolen viktig informasjon som kan bidra til å skape et enda bedre læringsmiljø for elevene. Resultatene fra brukerundersøkelsene benyttes også av skoleeiere og statlig utdanningsadministrasjon som en hjelp til å analysere og utvikle læringsmiljøet, og deler av resultatene fra Elevundersøkelsen vil bli publisert i for eksempel Skoleporten.


Undersøkelsen er anonym, og opplysningene fra brukerundersøkelsene kan ikke knyttes til enkeltindivider. Når man har fylt ut skjemaet, er det ikke mulig å finne tilbake til den som har svart.


Opplysningene som innhentes i brukerundersøkelsene vil bli behandlet i tråd med de krav som gjelder i det til en hver tid gjeldende personvernregleverk. Det er Utdanningsdirektoratet som sammen med skolen er behandlingsansvarlig for de opplysninger som behandles i undersøkelsene.

Undersøkelsen vil bli gjennomført på skolen i skoletida i perioden uke 46 - 48.

Se ellers informasjon om Elevundersøkelsen her

Her (PDF, 30 kB) er brevet som går ut til alle hjem på 5.-7. trinn i uke 45. 
 
You can find more information in other languages here.
 

Eventuelle spørsmål vedrørende gjennomføring av undersøkelsen kan rettes til:

Morten Mengkrogen: mme@lorenskog.kommune.no

Anne Seegaard: annsee@lorenskog.kommune.no