Foreldremøter våren 2021

 Foreldremøtene utsettes til etter påske

Foreldremøtene skule i utgangspunktet avholdes i mars. Grunnet usikkerheten knyttet til koronasituasjonen, blir møtene utsatt til april, altså etter påske. Det er sendt ut melding via Transponder til alle hjem om dette.