Helsesykepleier på Luhr slutter

Cecilie Forkerud hadde sin sisteKlikk for stort bilde arbeidsdag i september.

Ny helsesykepleier er ansatt f.o.m. 01.01.21. Hun heter Marianne Jordet Johansen. Skolen vil komme nærmere tilbake til hennes arbeidstid og stillingsstørrelse. 

Om det er behov for skolehelsetjenester, viser vi til kommunenes øvrige helsetjenester