Lokal gå-til-skolen-aksjon på Luhr skole

Klikk for stort bildeKampanjen "Vær lur - til Luhr!" sparkes i gang 02.11.20!

De siste to årene har vi deltatt i "Aktive barn - tryggere skolevei" i regi av Statens Vegvesen og Trygg Trafikk. Hensikten med dette har vært å gjøre elevene trygge på sin egen skolevei, sikre gode trafikkholdninger hos elevene,  gi elevene en god start på dagen, og å redusere bilkjøringen i forbindelse med  skolestart og -slutt. Det har vært organisert som en konkurranse mellom deltakende skoler i gamle Akershus fylke der vinneren har fått premie fra sentralt hold. I tillegg har Luhr skole også hatt premiering til lokale vinnere i form av gavekort. 

I forbindelse med sammenslåingen til Viken fylke har ordningen som sådan opphørt i påvente av en felles kampanje for hele det nye fylket. Luhr skole har i samarbeid med skolens FAU gått inn for å arrangere en kampanje som skal pågå hele skoleåret der det skal settes fokus på det å gå/ sykle til skolen og det å bruke refleks. Kampanjen vil bli delt inn i to kategorier: én for 1.-4. klasse og én for 5.-7. klasse. Klassenes resultater skal registreres og telles opp, og det vil bli delt ut to gavekort på kr 250,- hver måned til de klassene som gjør det best når det gjelder å gå/ sykle til skolen og det å bruke en eller annen form for refleks. Til slutt vil den klassen som gjør det best sammenlagt få en overraskelse. 

Vi på skolen og FAU ønsker at alle hjem snakker sammen om hvor viktig det er å bruke refleks og bli trygg i trafikken på en god måte. Skolen gjør sitt med forsvarlig trafikkopplæring på alle trinn, og det er viktig å bli en god medtrafikant for alle. 

Vi håper på god oppslutning av alle klasser og at det blir mange gode samtaler om trafikksikkerhet rundt omkring!