Luhr skole skal delta i PIRLS denne våren

 To av våre femteklasser er trukket ut til å delta i PIRLS-undersøkelsen.

PIRLS er en internasjonal studie som undersøker elevenes leseferdigheter. I Norge er det 5. trinn som deltar. 

Rundt 60 land fra alle verdensdeler er med i PIRLS, som ble gjennomført første gang i 2001, siden i 2006, 2011 og 2016. Norge har deltatt i samtlige PIRLS-undersøkelser. Det er Kunnskapsdepartementet som har bestemt at Norge skal delta i PIRLS, og at det er obligatorisk for skolene å delta, jf. Opplæringsloven. Et representativt utvalg skoler i Norge er trukket ut å være med i PIRLS 2021. I Norge er det i alt 217 skoler som skal delta. På Luhr skole er det 5B og 5C som er trukket ut. Noen skoler skal gjennomføre digitalt, mens elevene på Luhr skal gjennomføre på papir. Vi skal gjennomføre den i tidsrommet uke 15-18.

PIRLS-resultatene brukes til å undersøke utviklingen i 10-åringers leseferdigheter, og til å studere forskjeller i utdanningssystemene i mer enn 60 land. Dette gir grunnlag for best mulig undervisning og læring over hele verden. Alle resultatene samles og koples i en database. Alle elevresultater er anonyme.

Her er en video som kort oppsummerer hva PIRLS-undersøkelsen går ut på.  

Det er Universitet i Stavanger som er gitt ansvaret fra Kunnskapsdepartementet å lede PIRLS i Norge. Du kan lese mer om dette her

Udir har også en del informasjon om PIRLS. Det kan du finne her.