Nye forskrifter- om foreldrebetaling - SFO

Klikk for stort bilde 

 

Regjeringen fastsatte 8. april endringer i bestemmelsene om foreldrebetaling i barnehage og SFO i tilknytning til situasjonen med korona.   
 

Endringene innebærer at foreldre til barn som benytter plass i barnehage eller i SFO, skal betale for tilbudet fra og med 14. april 2020. Foreldre til barn som kan benytte plassen i barnehage fra 21. april betaler fra denne dato. Tilsvarende gjelder plass i SFO fra 27. april.  
Foreldre skal betale den ordinære avtalte prisen for barnehage- og SFO-plassen, uavhengig av hvor mange timer tilbudet utgjør. Foreldre som har plass i barnehage eller SFO, men som velger å ikke benytte seg av plassen, må likevel betale.   

Foreldrebetalingen bortfaller kun dersom plassen sies opp. Ordinær oppsigelsestid gjelder. Foreldre kan søke om fritak for betaling, ved fremleggelse av dokumentasjon fra lege, for plasser som ikke kan benyttes på grunn av sykdom.   

 
Det vil være en del foreldre som har fall i inntekt på grunn av situasjonen med koronaviruset. Du kan søke om inntektsmoderasjon for betaling av plassen i barnehage og SFO på ordinær måte.  

De som har betalt for mye for mars vil enten få summen refundert eller avregnet. Mer informasjon kommer.