Nytt betalingsreglement for SFO i Lørenskog kommune

Klikk for stort bilde Fra og med 01.08.20 er det innført nytt betalingsreglement for SFO. 

Det er også nye rutiner for redusert foreldrebetaling.

Lørenskog kommune har - som konsekvens av at regjeringen har innført en ny nasjonal ordning for innbetaling i SFO - endret rutiner og reglement. 

 

Moderasjonsordningen består av følgende:

  • Inntektsgradert foreldrebetaling for elever på 1. og 2. trinn som benytter SFO tilbud. Foreldrebetalingen skal utgjøre maksimalt 6 % av husholdningens samlede person- og kapitalinntekt. Med husholdning menes ektefeller og samboere som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn
  • Gratis SFO for elever med særskilte behov på 5.-7. trinn.

 

Lørenskog kommune vil utvide ordningen med inntektsgradert betaling til også å gjelde for elever på 3. og 4. trinn.

Informasjonen knyttet til dette vil i sin helhet bli sendt til alle hjem på 1.-4. trinn via Transponder. 

Her kan dere lese informasjonen og det nye betalingsreglementet og brevet som går hjem til 1.-4. trinn.

 

En svært viktig opplysning gjelder til alle som tenker å søke - eller allerede har søkt - om inntektsgradert betaling:

  • Alle - også de som tidligere har fått innvilget inntektsgradert betaling på SFO - må søke på nytt om dette. Det nye skjemaet til dette bruk finner dere her.