Søknad om permisjon for elever

Klikk for stort bilde§

Vi har aktivert elektronisk pålogging på skjemaet Søknad om permisjon fra opplæring. Dette betyr at alle som fyller ut skjemaet må logge seg på med ID-porten (minID, bankID e.l.) Årsaken til dette er et pålegg fra juridisk seksjon i kommunen. For å være sikker på at søknaden kommer fra elevens foresatte og for eventuelt å kunne ansvarliggjøre foreldre ved f.eks. mye fravær, må skjemaet signeres. Navn og fødselsnummer på foresatt 1 i skjemaet blir hentet fra kontoen det logges på med og kan ikke endres av innsender. Slik sikrer vi oss at den personen som står som foresatt 1 er den som har fylt ut skjemaet.

 

Vi antar at de aller fleste personer med barn i skolealder har tilgang på minst en form for elektronisk ID i dag, men hvis det er noen som ikke har det, f.eks. hvis de nylig har kommet til Norge, har vi også laget en papirversjon av skjemaet som kan skrives ut og signeres for hånd. Dette skjemaet må da leveres fysisk til skolen slik som ble gjort før søknadsskjemaet ble elektronisk.

 

Papirversjonen av skjemaet ligger her: https://www.lorenskog.kommune.no/selvbetjening/handlers/skjema.ashx?skjemaid=93

Den elektroniske versjonen ligger på samme sted som før.