Søknad om redusert foreldrebetaling i SFO fra høsten 2021.

 Frist for å søke om redusert betaling er 5. juni

Foreldrebetaling i SFO skal ikke være mer enn 6% av husholdningens samlede inntekt. Det betyr at du kan søke om redusert foreldrebetaling i SFO hvis samlet person- og kapitalinntekt i husholdningen er lavere enn kr 632.500,-

 

Hvis du får godkjent søknaden din, gjelder godkjenningen bare ett år om gangen, så du som har fått vedtak om redusert betaling pr. i dag, må søke på nytt.

 

Fristen for å søke er 5. juni.
Innvilget søknad vil da gjelde fra 1. august.

 

Du søker rett fra ditt barns SFO-plass: https://web-parent.prod.vigilo-oas.no/

 

Søknadsfrist for å få reduksjon ellers i året er den 5. hver måned for å få innvilget søknad for måneden etter. Du får ikke reduksjon for tiden før søknaden er innvilget.