Velkommen til 1. klasse

 I august er det klart for nye førsteklassinger!

Med denne filmen vil vi ønske alle nye førsteklassinger velkommen til først skoledag!