Torsdag 06.06. skal det være førskoledag på Luhr skole!

17. mai-komiteen og Luhr skole FAU ønsker alle velkommen til feiring på skolen vår!

Dominika på 7. trinn vant landsomfattende tegnekonkurranse i regi av Lions Club.

 

Her kommer rektors informasjonsbrev. Du kan lese det her (PDF, 672 kB)

 

 

Det er gjennomført kartleggingsprøver på 1.-4. trinn denne våren. 

Lørenskog kommune arrangerer for andre året sommerskole for barn og ungdom som høsten 2019 er elever på 5.-10. trinn. Kursene tilbys i uke 32 og 33 (05. – 16. august) og er gratis. Alle kursene varer fra mandag til fredag.

Lørenskog kommune har laget et forslag til plan for grønn mobilitet. Den handler om hva vi sammen kan gjøre for å komme oss rundt mest mulig miljøvennlig.

Andre periode av konkurransen "Aktive barn - tryggere skolevei" er i gjennomført! 

Velkommen til åpent informasjonsmøte før hovedtilsetting av undervisningspersonell fra august 2019 - tirsdag 05. februar kl. 18.00 på Luhr skole

Barnevakten inviterer til temakvelder for foreldre med elever på barneskolene i Lørenskog kommune.