Det er gjennomført kartleggingsprøver på 1.-4. trinn denne våren. 

Lørenskog kommune arrangerer for andre året sommerskole for barn og ungdom som høsten 2019 er elever på 5.-10. trinn. Kursene tilbys i uke 32 og 33 (05. – 16. august) og er gratis. Alle kursene varer fra mandag til fredag.

Lørenskog kommune har laget et forslag til plan for grønn mobilitet. Den handler om hva vi sammen kan gjøre for å komme oss rundt mest mulig miljøvennlig.

Andre periode av konkurransen "Aktive barn - tryggere skolevei" er i gjennomført! 

Velkommen til åpent informasjonsmøte før hovedtilsetting av undervisningspersonell fra august 2019 - tirsdag 05. februar kl. 18.00 på Luhr skole

Barnevakten inviterer til temakvelder for foreldre med elever på barneskolene i Lørenskog kommune.

 

 

Lørenskog kommune har bestemt at undersøkelsen Ungdata junior skal gjennomføres for alle 5.-7. klassinger i kommunen. Den ble gjennomført tirsdag 26.02.19 på Luhr skole. 

 

Luhr skole ønsker alle elever, foreldre og andre samarbeidspartnere et godt nytt år!

 

 

Her kommer informasjonsbrev til foresatte ved Luhr skole for desember.

 

 

 

På "Ansattes dag" 05.12.18 ble det offentliggjort at Kvaltetsprisen for Lørenskog i 2018 kommune gikk til Luhr skoles ansatte! Det var en fornøyd og stolt gjeng som på vegne av HELE PERSONALET mottok prisen.