Luhr skoles ansatte er tildelt Lørenskog kommunes kvalitetspris for 2018

Jul på Luhr skole.

Atter en gang er vi klare for julefeiring på Luhr skole, og det er mye spennende som skal skje.

 

Uke 39 hadde vi på Luhr skole hatt Internasjonal uke. Høydepunktet var Unicef-runden på torsdag.

 

I disse dager sendes et brev ut til skolens foreldre med informasjon om tilgang til IST. Dette er et brev som går ut til alle foreldre i Lørenskog-skolen. I brevet står det om en lenke til pålogging. Denne lenken vil bli lagt ut her på hjemmesiden mandag 08.10.18.

Hver måned i skoleåret lager rektor et informasjonsbrev til de foresatte.

Du kan lese informasjonsbrevet for september her:

Det er gjennomført nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på 5. trinn i høst. Alle prøvene er gjennomført digitalt  i skoletida i ukene 42 - 44 (15.10.-02.11.18). Mer informasjon om de nasjonale prøver finner du her:

Nasjonale prøver skal gjennomføres på 5. trinn i lesing, regning og engelsk. Alle prøvene gjennomføres digitalt. Du han lese mer her:

 

Kommunaldirektør og skolesjef ønsker alle velkommen til nytt skoleår!
 

SFO åpner tirsdag 1.august og har åpent fra kl. 07.00 - 17.00. 

Første skoledag etter ferien er mandag 21. august. Vi gleder oss til å se alle igjen. 


1. trinn har skoledag fra kl. 10.00 - 13.00 og møter opp ved hovedinngangen.

2. - 7. trinn har skoledag fra kl. 08.30 - 13.00. De stiller opp utenfor trinnets inngang. 

 

 

 

Skole og SFO har planleggingsdag fredag 18.august, da er SFO stengt. 

Vi vil takke alle for godt samarbeid, og vi ser fram til å fortsette samarbeidet i august!