Aktive barn - tryggere skolevei

Andre periode av konkurransen "Aktive barn - tryggere skolevei" er i gjennomført! 

Denne konkurransen i regi av Statens vegvesen og Akershus fylkeskommune har gått over to perioder dette skoleåret: en på høsten (uke 38-44) en på våren (uke 9-14).  

I hvert klasserom er det hengt opp en registreringsplakat hvor læreren hver morgen har skriver opp hvor mange som har gått til skolen. På slutten av hver periode samles resultatene inn og sendes til Statens vegvesen. Premiene som er satt opp er en dag på Tusenfryd - inkl. transport - for klassen med best resultat. For de to neste plassene er det kinobesøk. Alle deltakende klasser får en premie. 

I tillegg får skolen - etter søknad til Statens vegvesen - et øremerket beløp til trafikkopplæringstiltak. Noen av disse midlene skal disponeres av skolens FAU som igjen fordeler ut til trinn ut fra resultater i denne aktuelle aksjonen. 

Luhr skole vil med dette oppfordre alle hjemmene til å ta en prat med sine barn om verdien av å være aktiv og i denne sammenheng oppfordre sin håpefulle til å gå til skolen. Om de aller minste elevene av og til må kjøres, oppfordres foresatte til å slippe dem av i en avstand på ca. 300 meter unna skolen for å få registrert det som å gå til skolen. 

Statens vegvesen har laget et informasjonsbrev til elever og foresatte. Det kan dere lese her (PDF, 2 MB).