Åpent informasjonsmøte før hovedtilsetting av undervisningspersonell fra august 2019

Velkommen til åpent informasjonsmøte før hovedtilsetting av undervisningspersonell fra august 2019 - tirsdag 05. februar kl. 18.00 på Luhr skole

Barneskolene i Lørenskog kommune gjennomfører felles tilsettingsprosess for undervisningspersonell fra kommende skoleår. I den forbindelse inviteres det til åpent informasjonsmøte der du kan bli bedre kjent med våre ulike skoler og deres ledere. Alle skolene vil være representert slik at du lettere kan gjøre deg opp en mening om hvilke(n) av våre skoler du kunne tenke deg å jobbe ved. Stillingene er utlyst med søknadsfrist 11. februar. Se mer info på våre hjemmesider: https://www.lorenskog.kommune.no/jobb-og-karriere/hovedutlysning-pedagoger-2019-2020/larer/

Send gjerne en e-post til rektor ved Fjellhamar skole, Marianne Kolobekken mhs@lorenskog.kommune.no for å vise din interesse for informasjonsmøtet, men det er ingen påmeldingsplikt. Bare møt opp!

Marianne kan også kontaktes på tlf. 986 17 582 dersom du har spørsmål. Informasjonsmøtet finner sted 5. februar kl. 18.00 ved Luhr skole, Skogblomstveien 1, 1470 Lørenskog.