Elevundersøkelsen

Udir

 

 

 

Utdanningsdirektoratet har bestemt at det skal gjennomføres en brukerundersøkelse for elevene på høsten 2017. Den er obligatorisk å gjennomføre for skolene for 7. trinn, og Oppvekst og Utdanning i Lørenskog kommune har lokalt bestemt at også 5. og 6. trinn skal gjennomføre den.

Formålet med Utdanningsdirektoratets brukerundersøkelser er at elever skal få si sin mening om læring og trivsel på skolen. Samtidig får skolen viktig informasjon som kan bidra til å skape et enda bedre læringsmiljø for elevene. Resultatene fra brukerundersøkelsene benyttes også av skoleeiere og statlig utdanningsadministrasjon som en hjelp til å analysere og utvikle læringsmiljøet, og deler av resultatene fra Elevundersøkelsen vil bli publisert i for eksempel Skoleporten.


Undersøkelsene er anonyme og det er frivillig å delta. Opplysningene fra brukerundersøkelsene kan ikke knyttes til enkeltindivider. Når man har fylt ut skjemaet, er det ikke mulig å finne tilbake til den som har svart.


Opplysningene som innhentes i brukerundersøkelsene vil bli behandlet i tråd med de krav som gjelder i det til en hver tid gjeldende personvernregleverk. Det er Utdanningsdirektoratet som sammen med skolen er behandlingsansvarlig for de opplysninger som behandles i undersøkelsene.

Undersøkelsen vil bli gjennomført på skolen i skoletida i perioden uke 47 - 49.

Se ellers informasjon om Elevundersøkelsen på https://www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/elevundersokelsen/

Eventuelle spørsmål vedrørende gjennomføring av undersøkelsen kan rettes til:

Morten Mengkrogen: mme@lorenskog.kommune.no

Anne Seegaard: annsee@lorenskog.kommune.no

 

Med hilsen

 

Leif Arne Eggen (sign.)

rektor