Har du forslag til hvordan Lørenskog kommune kan tilrettelegge for trygge og miljøvennlige skoleveier?

Lørenskog kommune har laget et forslag til plan for grønn mobilitet. Den handler om hva vi sammen kan gjøre for å komme oss rundt mest mulig miljøvennlig.

Les hva Lørenskog kommune vil gjøre, og gi oss dine innspill!

Se mobilitetsplanen her: http://www.xn--planforgrnnmobilitet-jcc.no/

Si din mening her: www.jegmenerdette.no

Se kommunens Facebook-side: https://www.facebook.com/lorenskogkommune/videos/340707926775929/ 

Vil du snakke med oss om planen? Du treffer oss:


Onsdag 13.02.2019 kl 12.00-14.30 på Metro
Fredag 15.02.2019 kl 13.00-15.00 på Triaden