Informasjon vedrørende koronasmitte

Nyhetsbildet preges av koronaviruset. Mellom folk går det rykter og det oppstår historier. Det kan være nokså skremmende. Her er noen fakta om virus og smitte og noen råd om hvordan du bør snakke om temaet med barn og ungdom

Hva er spesielt med koronaviruset?

Mange virussykdommer kan i dag forebygges med vaksiner eller behandling. Det som gjør koronaviruset spesiellt er at vi vet lite om det og at det per dags dato ikke finnes noen spesifikk behandling mot sykdommen.

 

Koronavirus var ukjent og forårsaket et pågående utbrudd av luftveisinfeksjon. Utbruddet startet i storbyen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina i desember 2019. Viruset ble identifisert av kinesiske helsemyndigheter 7. januar 2020. 30. januar 2020 erklærte WHO utbruddet som en "alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse". Erklæringen er ment å styrke Verdens helseorganisasjon (WHO) sin koordinering av innsatsen mot videre spredning av sykdom forårsaket av det nye viruset. I Norge koordineres innsatsen av Folkehelseinstituttet. De følger nøye med på situasjonen.

 

Koronavirus har etterhvert fått navnet SARS-CoV-2. Sykdommen det gir blir kallt COVID-19. I mange tilfeller har det kun gitt mild sykdom, men det rapporteres også om tilfeller av alvorlig sykdom og dødsfall.

 

Smittemåte

Sykdommen smitter som ved forkjølelse og influensa ved at virus overføres fra luftveiene hos en syk person, på tre måter:

 

1.    Gjennom luften ved at den syke nyser eller hoster slik at viruset pustes inn eller kommer i kontakt med slimhinnen i øyne, nese eller munn hos personer som står i nærheten.

2.    Ved direkte kontakt når den syke har fått viruset på hendene og overfører det ved kontakt med andre.

3.    Ved indirekte kontakt når viruset har blitt overført til inventar eller gjenstander gjennom nys/host eller ved at den syke eller andre har hatt viruset på hendene, og andre kommer i kontakt med gjenstanden.

Inkubasjonstid - tiden fra man er smittet til sykdommen gir symptomer

Det foreligger ikke sikker informasjon om inkubasjonstid. WHO anslår (per 04.03.2020) at inkubasjonstiden oftest er 5 dager, men den kan variere fra 1-14 dager.

 

Hvor lenge lever viruset utenfor kroppen?

Det er ifølge det europeiske smittevernbyrået (ECDC) uklart hvor lenge viruset overlever på gjenstander, som for eksempel et dørhåndtak eller en handlevogn. ECDC skriver at: «forskning antyder at coronavirus kan overleve på overflater i noen timer eller opptil flere dager». Type overflate, temperatur og fuktighet kan imidlertid påvirke hvor lenge det overlever.

 

Hvor lenge vil utbruddet vare?

Det er per nå ikke mulig å forutsi hvor lenge utbruddet vil vare og hvordan epidemien totalt sett vil utvikle seg. Vi har å gjøre med et nytt virus. For eksempel er det ukjent om overføringen vil avta i løpet av sommeren, som observert for sesonginfluensa. (ECDC)

Folkehelseinstituttet

Gjennom et internasjonalt nettverk får de daglig informasjon. Folkehelseinstituttet videreformidler informasjon og gir råd til myndighetene, helsetjenesten og andre aktører om hvilke smitteverntiltak som bør iverksettes i ulike sammenhenger. Folkehelseinstituttet oppdaterer fortløpende informasjon og råd til befolkningen og helsepersonell på sine nettsider. Se her>>


Snakk om det

Det er viktig å snakke med barn/ungdom som viser interesse.  

Andel barn som er rapportert med påvist infeksjon, har så langt vært lav. Det kan tyde på at barn enten får milde symptomer, eller blir smittet i mindre grad. Ved tidligere utbrudd med andre koronavirus (MERS og SARS), har infeksjon også vært sjelden rapportert blant barn.

 

Redd Barna sine råd i forhold til dialog med barn og ungdom:

1. Lytt til barnet!

2. Ikke døm hva barnet sier. Lytt til barnets følelser – ikke fornekt dem

3. La barnet styre samtalen – ikke press barnet til å snakke om noe det ikke selv tar initiativet til.

4. Ta barnet på alvor – ikke snakk bort det barnet sier eller le av det

5. Vær ærlig – si ikke usannheter eller noe du ikke kan stå inne for

6. Gi ikke løfter du ikke kan holde

7. La barnet snakke ferdig – gi litt tid til refleksjon før du svarer

8. Det er lov til ikke å ha svar på alt og fortelle barnet at vi ikke vet