Informasjonsbrev til foresatte ved Luhr skole – november 2017

Skolebarn ved vann

 

Vi er allerede i november og tiden går raskt fram mot jul.  Vi er i ferd med å lage våre egne tradisjoner, og skolens julefeiring vil være en viktig tradisjon.

Jul på Luhr

Siste skoledag for elevene før jul er fredag 22.12. Vi tenker oss at siste uke før jul blir «juleuka» med juleverksteder, juletregang, kirkegang og alternativ samling, og felles julesamling fredag 22.12. I tillegg planlegger enkelte klasser og trinn egne juleavslutninger.
SFO er allerede i gang med å bake julekaker og har juleverksted fremover. 7.desember inviteres foreldre til kunstutstilling med servering av julekaker og gløgg

Vi vil sende ut egen informasjon om dette når det nærmer seg.
Vi gleder oss til første julefeiring på Luhr skole!

 

 

Skolens uteområde

Skråningen bak skolen ble rensket og ryddet i høstferien. Vi ser at området ikke egner seg for den bruken som er nå, og det er derfor satt opp et gjerde langs hele skråningen.
Som «erstatning» for dette området vil vi få nye lekeapparater som er spesielt tilpasset elevene på 5. – 7. trinn siden det er disse som har benyttet skråningen mest.

Elevrådet har vært aktive og foreslått ulike lekeapparater. Vi skal ha møte med ansvarlige i kommunen for å få dette i orden.
 

Parkering

Parkeringsforholdene ved skolen er fortsatt utfordrende for besøkende og ansatte.
I oppkjøringen mot skolen kan det parkeres inntil 15 minutter uten parkeringsbevis for levering og henting av barn.
Det er oppmerket 3 plasser ved skolen som er reservert besøkende. Det kan her parkeres to timer, og parkeringsbevis fås på kontoret.
 

iPad

Vi har gjennomført en liten kartlegging av hvordan elever, lærere og foreldre oppfatter bruk av iPad så langt på Luhr skole.
FAU har innhentet innspill fra mange foresatte, og i ser at det er mange gode og nyttige innspill som har kommet.  Skolen vil jobbe videre med dette i samarbeid med FAU. 

Nettvett
Skolen har sperre/brannmur på nettverket her på skolen som går på porno og gambling, men hjemmenettverkene har ikke vi kontroll på. Her er det foreldrenes ansvar å følge med på hva iPaden brukes til.  Vår forventning er at iPaden brukes når det skal gjøres lekser, og da er det  styrt fra lærer hva elevene skal inn på.
På skolen jobber vi daglig med nettvett og kildekritikk for å oppøve kritisk sans i møte med den digitale verden.
Foreldre oppfordres til  å sjekke loggen på Safari for å følge med og se hva barna gjør på iPad, PC og andre devicer. Det er på den måten vi fanger det opp, og får snakket om dette og forhindret flere uønskede søk.
På barnevakten.no er det mange gode tips om bevisst mediebruk.

Lego

 

 

 

Jeg ønsker alle en riktig november!

Vennlig hilsen

Leif Arne Eggen
Rektor Luhr skole