Kartleggingsprøver, våren 2018

 

 

 

 

I perioden 12.03.-13.04.18 skal det gjennomføres kartleggingsprøver på skolen.

Det skal gjennomføres følgende prøver:

  • Lesing - 1 .trinn
  • Lesing - 2. trinn
  • Lesing - 3. trinn
  • Regning - 1. trinn
  • Regning - 2. trinn
  • Regning - 3. trinn
  • Engelsk - 3. trinn
  • Digitale ferdigheter - 4. trinn

Mer informasjon om de ulike kartleggingsprøvene kan dere lese på Udir sin hjemmeside.