Nyhetsbrev fra rektor

 

 

 

 

 

Vi er i slutten av mai og sommerferien nærmer seg med stormskritt. Det første hele skoleåret er snart over og det har vært et begivenhetsrikt år.

17.mai

17.mai ble for første gang feiret på Luhr skole. Det er alltid spennende første gang noe skal arrangeres, men vi må kunne si at 17.mai ble en stor suksess. Mange mennesker og god stemning, og i tillegg værguder som var velvillige. Skolens område egnet seg godt til 17.mai-feiring, og det var oversiktlig og god plass både til å sitte og aktiviteter for elevene. En stor takk til 17.maikomiteen som har gjort en fabelaktig jobb med å planlegge og gjennomføre dagen! Jeg ser fram til kommende 17.maier på Luhr skole! Jeg vil i denne sammenheng også minne om at det står mye uavhentet utstyr som kaffekanner og kakeformer. Håper eierne henter dette så fort som mulig, vi vil kvitte oss med det som ikke blir hentet i begynnelsen av juni.

Luhr Grand Prix

Luhr Grand Prix ble gjennomført i begynnelsen av mai. Elever fra 4 -7 trinn bidro med mange fine innslag, det er tøft å stå på scenen foran så mange elever! Vi har sett innslag fra LGP både på 17.mai og på fellessamling på skolen. Noen elever har allerede begynt å øve til neste års Grand Prix!

Kontaktlærere neste skoleår

Vi er i full gang med planlegging av neste skoleår. Det vil bli noen endringer når det gjelder neste års kontaktlærere. Her er oversikt over kontaktlærere neste skoleår:

1A       Tonje Camilla Olsen
1B       Elin Thommessen
1C       Kristine S Larsen
2A      
2B       Elisabeth Aasen
2C       Karen Marie Breen
3A       Marit Augestad
3B       Kari Augestad
3C       Anne Gerd H Juvik
4A       Anette Nygård
4B       Christine Ringstad
4C       Kristin Reiten Myre
5A       Bente Haakaas
5B       Najda Taoussi
5C       Anne Marie Karlsson
6A       Aina Evensrud
6B       Ronny Feet
6C       Kristine Sæter
7A       Rune Worren
7B       Cecilie Amundsen
7C       Frank Rune Sellevoll

Det er ansatt 5 nye lærere til neste skoleår. Vi har en utlysning ute nå for å få kontaktlærer til 2A. Foresatte i 2A vil få informasjon om dette så snart en person er ansatt.

Salamanderdammen og den naturlige skolesekken

Luhr skole er deltakere i «Den naturlige skolesekken» med prosjektet «Sikre bærekraftig utvikling for salamanderene ved Luhr skole». Med dette holder 6.trinn salamanderdammen ved like og sørger for at amfibiene har best mulig levevilkår. Som en del av prosjektet, teller og registrerer vi salamanderene og følger med på utviklingen i dammen. Vi har tatt inn fellene for å telle antall salamandere og funnet 96 hanner og 33 hunner. Dette er flere enn vi fant i dammen på samme tid i fjor. 6.trinns elevene har lært om amfibier og håndtering av disse fredede dyrene, og har hovedansvar for salamanderdammen.

Felles sommeravslutning

Vi vil også i år ha felles sommeravslutning for elever og foresatte på 1. – 6. trinn. I år blir avslutningen tirsdag 12 .juni kl 17.00 – 19.00. Vi vil ha en kort felles åpning ved fotballbanen før klassene går hver til sitt. Ved fint vær er

klassene utenfor klasseinngangene, ved dårlig vær bruker vi klasserom. Den enkelte klasse ordner selv mat og om det skal være noe program.

Avslutning for 7.trinn I år har vi også for første gang 7.trinnselever som går ut fra Luhr skole. Avslutning for 7.trinn blir onsdag 20.juni kl 18.00 i samlingssalen. Hver klasse vil i tillegg ha egne avslutninger.

Vi er denne våren 19 klasser på Luhr. Det er to klasser på 3. og 7. trinn, ellers er det tre klasser på de øvrige trinn. 3.trinn skal deles i tre klasser fra høsten og det blir tre klasser på 1.trinn, så fra høsten blir det 21 klasser på Luhr, det vil si at vi er «fylt opp». Per i dag er det 75 skolestartere til høsten, og vi vil ha førskoledag for disse torsdag 7.juni kl 9-12.

Siste skoledag før sommeren er fredag 22 juni. Elevene har skoledag til kl 11.30 denne dagen.