Rektors informasjonsbrev for februar 2018

Det nærmer seg vinterferie, og det er mye som skjer på skolen.

I uke 7 skal det være bokuke på Luhr skole. Dette blir en temauke der bøker og lesing er sentralt, men elevene vil også ha andre fag. Hele uka starter med samling i samlingssalen på mandag, og vi avslutter med karneval fredag 16.2. Denne uka vil det bare være lekser som er knyttet til lesing. Nærmere informasjon om bokuka blir gitt på klassens ukeplan, - vi gleder oss!

Noen klasser har allerede startet med utviklingssamtaler, og øvrige klasser vil begynne rett etter vinterferien. Vi ønsker at elevene skal være mer aktive og deltakende i utviklingssamtalene, og vi har derfor arbeidet med et nytt opplegg for disse samtalene. Elevene skal delta, og de skal presentere egen læring og mål for arbeidet framover. Elevene vil forberede dette både på skolen og som hjemmearbeid. Vi tror dette vil gjøre utviklingssamtalene bedre, og vi vil evaluere dette sammen med skolens FAU.

17.mai vil i år bli feiret på Luhr skole, og 17.mai-komiteen er i fullt arbeid med å planlegge dagen. Det er foreldre på 4.trinn som har ansvar for arrangementet på skolen. Nærmere informasjon om dette vil sendes ut etter hvert.

Torsdag 1.mars er det ett år siden vi flyttet inn på Luhr skole. Vi gikk i feiende flott tog med politi og trommer fra Fjellhamar til Luhr og vi var spente på å ta det nye, flotte bygget i bruk. 1.mars skal vi selvfølgelig feire ett års bursdag med elevene. Vi holder på med planlegging av dette nå, og dere vil bli informert via ukeplaner og facebook.

 

 

 

Skolen har fått flere henvendelser angående elevenes manglende mulighet for håndvask. Det er tre toaletter med vask i garderobene til hvert trinn og ingen vasker i klasserommene. Skolen monterte dispensere til antibac i alle klasserom, men vi er klar over at dette ikke er en optimal løsning. Skolen har meldt saken videre, og det var et møte nylig med formål om å finne løsning på dette problemet. Det ser ut til at det må monteres ekstra vasker i tilknytning til gang / garderobe for å øke kapasiteten og muligheten for tilfredsstillende håndhygiene. Dere vil bli oppdatert på framdriften av dette.

Jeg vil fortsatt minne om skolens parkeringsregler. I oppkjøringen mot skolen kan det parkeres inntil 15 minutter uten parkeringsbevis for levering og henting av barn. Det er oppmerket 3 plasser ved skolen som er reservert besøkende. Det kan her parkeres to timer, og parkeringsbevis fås på kontoret.

Vennlig hilsen

Leif Arne Eggen Rektor Luhr skole Tlf 46 84 59 23 leiegg@lorenskog.kommune.no