Rektors informasjonsbrev

 

Her kommer rektors informasjonsbrev. Du kan lese det her (PDF, 672 kB)