Sommerskolen 2018 hovedopptak og restplasser

Da er hovedopptaket for Sommerskolen i Lørenskog 2018 gjort og alle søkere skal ha fått tilbakemelding om tilbud om eller avslag på plass.

På kurs som hadde oversøkning ble plassene tildelt ved tilfeldig trekk. Enkelte kurs hadde stor oversøkning og noen har da opplevd å ikke få plass på noen av kursene de ønsket. Vi har ikke ventelister mellom hovedopptaket og utlysning av restplasser, men vil opprette ventelister etter tildeling av restplassene. Ved utlysning av restplasser er det «første mann til mølla»-prinsippet som gjelder.

Informasjon om og lenke til søknad om restplasser legges ut 25. mai på kommunens nettsider og på Facebook.

Vi gjør oppmerksom på at alle som ønsker restplasser må søke, også de som var søkere i hovedopptaket.