Sommerskolen i Lørenskog 2019

Lørenskog kommune arrangerer for andre året sommerskole for barn og ungdom som høsten 2019 er elever på 5.-10. trinn. Kursene tilbys i uke 32 og 33 (05. – 16. august) og er gratis. Alle kursene varer fra mandag til fredag.

Kursene som presenteres i brosjyren og som fremkommer i søknadsportalen er planlagt igangsatt, men kommunen forbeholder seg retten til å måtte avlyse kurs ved uforutsatte forhold. Alle kan søke om plass på inntil tre kurs. Ved oversøkning vil plasser tildeles ved tilfeldig trekk etter at påmeldingsportalen er stengt. Dersom en ikke får plass på noen av de valgte tre kursene, vil det så langt det er mulig gis tilbud om plass på andre kurs.

De fleste kurs vil gjennomføres på Kjenn skole. Det legges opp til at de fleste kurs har en daglig økt med fysisk aktivitet eller svømming.

Påmelding skjer i tidsrommet 14.-28. mars.

Lenke til kommunenes hjemmeside og påmelding finner dere her: