Ungdata Junior

 

 

Lørenskog kommune har bestemt at undersøkelsen Ungdata junior skal gjennomføres for alle 5.-7. klassinger i kommunen. Den ble gjennomført tirsdag 26.02.19 på Luhr skole. 

Formålet med undersøkelsen er å gi barna i Lørenskog kommune mulighet til å fortelle lokalpolitikere og myndigheter om hvordan det er å vokse opp i kommunen. Undersøkelsen skal skaffe ny kunnskap om barn i alderen 10-12 år og gi kommunen anledning til å arbeide med denne aldersgruppen samt å bidra til videre forskning. 

Alle foresatte har mottatt informasjon om undersøkelsen på e-post. Den kan du lese her (PDF, 329 kB)

Ungdata er lokale barne- og ungdomsundersøkelser som tilbys alle landets kommuner og fylkeskommuner. Siden 2010 har over 500 000 unge i nesten alle landets kommuner deltatt i Ungdata. De er med på å gi et godt innblikk i hvordan det er å være ung i dag. 

Det er Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet - storbyuniversitetet og KoRus-Øst som er faglig ansvarlige for undersøkelsen. De er gitt oppdraget fra Lørenskog kommune.